Halloween v Elisabeth Patisserie

Prídťe ku nám stráviť Halloween v piatok, 26.10.2018. Pripravili sme pre Vás bohatý program pre deti aj dospelých a tématicky vyzdobené sladké dobroty.

Program:

Od 15:00 do 17:00 • maľovanie na tvár

Od 16:00 do 18:00 • tvorivé dielne, vyrezávanie tekvíc a súťaž o najkrajšiu tekvicu.

Čakajú na vás tiež špeciálne halloweenske nápoje, zákusky a taktiež rôzne hry pre deti. 

A čo je vlastne Halloween?

Halloween má svoj pôvod ešte z obdobia starých keltov spred asi 2000 rokov, ktorí sa v predvečer 1. novembra lúčili s letom a vítali zimu.  Tiež k tomu patrilo aj uctievanie patričných bohov, boha zimy - Samahain, ktorý im nebol práve najsympatickejší. Samahain podľa nich zvolával mŕte duše, aby ovládli všetko živé. Kvôli tomu si Kelti vytvárali strašidelné masky, o ktorých si mysleli, že im pomôžu zapáčiť sa mŕtvym dušiam. Až pápež Bonifác IV., spravil zo sviatku chaotického odháňania zlých duchov  "Sviatok všetkých svätých". A ten poznáme dodnes aj u nás. Práve z tohto počinu vznikol aj názov Halloween - ide o skomoleninu názvu All Halows' Evening, čiže niečo ako Večer všetkých svätých.

Halloween preto nemôžme považovať za typický americký sviatok, aj keď máme pocit, že práve odtiaľ ku nám prišiel. Komerčne ho asi najviac dokázali spropagovať práve američania. No už  v dávnych dobách si tento sviatok osvojili aj kresťania a preto je s našou Európou spätý viac, ako by sme si mohli myslieť.